Bildiri Özeti Gönderimi


Abstract Agent

Bildiri özetleri 08 Nisan 2019 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmelidir.
Özetler, Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyeleri’ne gönderilerek kapalı değerlendirme sürecinden geçirilecektir.

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİM KURALLARI YÖNERGESİ

Online Bildiri Özeti Gönderim Sistemi Çalışma Prensipleri Bildiri Özeti Gönderim Kuralları Hedef veya Amaç:

Tek bir kısa cümle ile kısa alıntılarla veya alıntılar olmadan araştırmanın hedefini belirlemek.
Alıntılar (en fazla 3) listelenmeli ve yazarların isim ve baş harfleri belirtilmelidir. Makalenin başlığı, derginin adı, yayın yılı, tam cilt numarası ve ilk ve son sayfa numaraları.

Lütfen Not Ediniz: Bulgular daha genel ifadeler belirtmediği sürece, vaka raporları kabul edilemez anlamına gelir.

Materyaller ve Metodlar:

Deneysel koşullar kısaca belirtilmelidir. (Yaş grubu, hayvanların doğası, cinsiyeti ve bilidir sunumu yapacak kişinin bağlı olduğu kurumca verilen etik kurulu raporu).
Klinik yaklaşımın tanımı kesin bir şekilde yapılmalı ve çalışmanın süresi belirtilmelidir.
Kullanılan metodlar net olarak belirtilmelidir (Şekil Analizi, Biyokimya Verileri, Histolojik, İmmünohistolojik veya Veri Analizinde Kullanılan Moleküler Problar, İstatistiksel Anlamlılık).

Sonuç: Bildirinin vardığı sonuçların belirtildiği kısımdır. Sonuç kısmı bildirinin bilimsel değerini belirleyeceği için çok önemlidir.

Kabul Yazısı Sözlü ve Poster Sunum Genel Bilgileri

Tek ya da ortak yazarlı olabilecek bildirilerin sunulması için 10 dakikalık süre, tartışılması için ise 5 dakikalık süre ayrılacaktır (toplam 15 dakika).
Kongrede sözlü bildiri sunacak olan katılımcılara gerekli teknik donanım sağlanacaktır.
Kongrede sözlü ve/veya poster sunum yapacak olan katılımcıların sunumlarının değerlendirilebilmesi için kongre kayıt ücretini ödemiş olmaları gerekmektedir.